kob-af-boligOm os

– Vi er et advokatfirma

Vi er et advokatfirma og er derfor omfattet af de advokatetiskte regler og er naturligvis ansvarsforsikret.

Vi er en del af Advobiz Advokat ApS, CVR-nr 32562922, med kontorer centralt i København. For yderligere info se www.advobiz.dk

Vores kunder er dog ikke kun fra Sjælland, og vi har de seneste år hjulpet med adskillige bolighandler i Jylland og på Fyn.

Alle advokater hos Advobiz Advobiz Advokat er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Advobiz Advokat er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI-Gerling Forsikring.

Dette gælder uanset, om advokaten har dansk eller udenlandsk beskikkelse. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advobiz Advokat uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Advobiz Advokat anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advobiz Advokat samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som Advobiz Advokat har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

Advokaterne hos Advobiz Advokat er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes hos Advokatsamfundet via www.advokatsamfundet.dk

Vi har samleklientkonti i pengeinstitutet Sparekassen Sjælland-Fyn.

Vores klientkontooplysninger:

Reg.: 3409
Konto: 3411916944

Bankens kontaktoplysninger:

Danske Bank A/S
Holmens Kanal 2-12
1092 København K

Alle klientmidler indsættes på klientkonti og forvaltes efter Advokatsamfundets regler. Jf. Garantifondslovens § 9, stk. 1 er indeståender på klientkonti omfattet af det generelle dækningsloft på EUR 100.000 for dækning i tilfælde af det kontoførende pengeinstituts økonomiske nødlidende.

For transaktioner vedrørende fast ejendom er dækningsloftet EUR 10 mio., med en dækningsperiode fra datoen for indsættelse af beløbet og 12 måneder frem jf. Garantifondslovens § 9, stk. 5. Dækningsloftet beregnes for det enkelte pengeinstitut pr. kunde, og omfatter kundes indeståender på egne konti, på separate klientkonti og på samleklientkonti.